Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Pełny zakres badań technicznych

Samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów, przyczep i naczep,nowoczesne urządzenia pozwalają na bezpieczne badania pojazdów z napędem 4×4 , w tym:

 • Okresowe badania techniczne
 • Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych- badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w którym stwierdzono usterki, może być dokonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację , która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni. W innej stacji albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe (podstawa prawna: Dz.U. Nr 227 z 2003r. poz. 225? §12 ust.5)
 • Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy na terytorium RP
 • Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub przez starostę ? w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
 • Badanie pojazdów marki SAM i zabytkowych
 • Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdów:- z instalacją gazową
  – taksówka osobowa lub bagażowa
  – używany jako pojazd uprzywilejowany
  – do przewozu materiałów niebezpiecznych
  – autobusu do 100km/h
  – do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu
  – w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub elementów powodujących zmianę danych technicznych
  – po kolizji drogowej
 • Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:- pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczep
  – pojazdu do wykonywania czynności na drodze
  – pojazdu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób
  – autobusu miejskiego
  – autobusu szkolnego
  – wykonanie numeru nadwozia
  – wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej i jej umieszczenie

Na naszej stacji zapewniamy kompleksową diagnostykę układu jezdnego. Od dokładności ustawienia kół osi przedniej i tylnej zależy zużycie opon, kierowalność pojazdem, zużycie paliwa, a nawet całe bezpieczeństwo jazdy. Ustawienie kół może zmieniać się w trakcie eksploatacji na skutek normalnego zużycia części zawieszeń lub po ich wymianie. Jednak nagłe i gwałtowne oddziaływania sił zewnętrznych”, jak kolizja drogowa, uderzenie w krawężnik, czy zmiany dokonywane w ramach tuningu, również narzucają konieczność ponownego ustawienia zawieszenia kół.

Na swym wyposażeniu posiadamy najnowsze urządzenia firmy beissbarth pracujące w systemie techniki komputerowej i cyfrowej: do samochodów osobowych, terenowych i dostawczych, oraz  samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep. Komputer, badając zbieżność i geometrię kół uwzględnia wszystkie parametry: oś symetrii pojazdu, geometryczną oś jazdy, kąt pochylenia koła, kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy, kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy, zbieżność całkowita kół (zbieżność kół przednich bądź tylnych), zbieżność połówkowa kół (zbieżność kół przednich bądź tylnych), różnica kątów skrętu kół przy skręcie koła zewnętrznego o 20°, maksymalny kąt skrętu kół, kąt przesunięcia osi kół, kąt nierównoległości osi kół, kąt sumaryczny.

Jeżeli twój samochód źle się prowadzi, ścina opony, ściąga podczas jazdy, słyszysz dziwne stuki w zawieszeniu, koniecznie odwiedź naszą stację w celu zdiagnozowania niepokojących objawów. Przeszkolony personel postara się pomóc i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla twojego problemu.